Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Kế hoạch kiểm tra tiếng Anh đầu vào hệ chính quy dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2018 trở về trước.

Ngày Đăng: 04/09/2019      Người Đăng: THS Phùng Thị Minh Tâm
 Document