Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2019-2020

Ngày Đăng: 19/08/2019      Người Đăng: TS Phạm Anh Phương

THÔNG BÁO

Đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2019-2020

  • Sinh viên đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc nhóm (tối đa 3 sinh viên/đề tài).
  • Đối với sinh viên năm cuối, đề tài NCKH không được trùng lặp quá 50% nội dung so với luận văn tốt nghiệp của sinh viên đó.
  • Mỗi giảng viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài/năm học.
  • Sinh viên tham gia Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Khoa, cấp Trường được Nhà trường hỗ trợ kinh phs và khen thưởng theo quy định tại điều 18 Quyết định số 1292/QD-DHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại trường ĐHSP-ĐHDN.
  • Mẫu đăng ký: Theo mẫu đính kèm gởi email cho Phương (paphuong@yahoo.com).
  • Hạn cuối đăng ký: Trước 20/9/2019

Link mẫu tổng hợp đăng ký

 Document