Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÀNH TÍCH OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN QUỐC GIA

Ngày Đăng: 19/08/2019      Người Đăng: TS Phạm Anh Phương

THÀNH TÍCH OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN QUỐC GIA

Năm

Sinh viên

Lớp

Giải

Cấp

2015

Đặng Công Tân

14SPT

Giải Nhì khối Chuyên

 

Nguyễn Phước Thành

14CNTT

Giải Ba khối Chuyên

 

Đặng Phước Thiên

12ST

Giải Nhì khối Không Chuyên

 

Huỳnh Ngọc Minh

15CNTT2

Giải KK khối Không Chuyên

 

2016

Phan Minh Hải

16SPT

Giải Ba khối Không Chuyên

 

Huỳnh Ngọc Minh

15CNTT2

Giải Ba khối Chuyên

 

2017

Nguyễn Đức Hải

16CNTT1

Giải Ba khối Chuyên

 

Huỳnh Văn Minh Mẫn

17CNTT3

Giải Ba khối Không Chuyên

 

2018

Phan Minh Hải

16SPT

Giải Ba khối Chuyên

 

Bùi Trọng Nghĩa

16CNTT1

Giải Ba khối Chuyên

 

Nguyễn Văn Đạt

17CNTT3

Giải KK Chuyên

 

Ngô Lê Thủy Tiên

18CNTT4

Giải KK khối Không Chuyên

 

Nguyễn Đình Toản

18CNTT4

Giải KK khối Không Chuyên

 

 

 

 

 

 

 Document