Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Báo cáo học phần đồ án thuật toán

Ngày Đăng: 16/05/2019      Người Đăng: THS Trần Văn Hưng

Thông báo về việc nộp báo cáo đồ án thuật toán.
Các SV thực hiện học phần đồ án thuật toán:
1. Nộp báo cáo (bản cứng) đồ án thuật toán (phải có chữ kí của GV hướng dẫn đồng ý) hạn cuối ngày 10/06/2019
2. Sau khi nộp xong bản cứng giáo viên sẽ chấm chéo báo cáo. 
P/S: SV nào không đúng thời hạn sẽ không được báo cáo và xem như học phần đó 0 điểm.

 Document