Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo báo cáo tốt nghiệp 2019

Ngày Đăng: 06/05/2019      Người Đăng: THS Trần Văn Hưng
  1. Thành lập 01 Hội đồng Khoa:

TT

Họ và tên

 

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

Chủ tịch

 

2

ThS. Trần Văn Hưng

Thư ký

 

  1. Thành lập 02 Hội đồng chuyên môn:
  Họ và tên   Ghi chú
Hội đồng 1      
1 ThS.PhạmDương Thu Hằng Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Thư ký  
3 ThS.Đoàn Duy Bình Ủy viên  
4 TS.Vũ Thị Trà Ủy viên  
5 TS. Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên  

 

  Họ và tên   Ghi chú
Hội đồng 2      
1 TS. Phạm Anh Phương Chủ tịch  
2 ThS. Trần Văn Hưng Thư ký  
3 TS. Nguyễn Đình Lầu Ủy viên  
4 ThS. Trần Uyên Trang Ủy viên  
5 ThS. Hồ Ngọc Tú Ủy viên  

3. Thời gian dự kiến:   7h30  Ngày  07   tháng  05   năm 2019

 

Danh sách sinh viên hội đồng 1 phòng A3-101:

 

Họ Lớp Tên đề tài GVHD
Trần Đức Huy 15CNTT1 Website giới thiệu Tour du lịch VN Nguyễn Đình Lầu
Huỳnh Văn Cao Tín 15CNTT1 Order Pizza Online Phạm Anh Phương
Nguyễn Đức Tài 15CNTT1 English in 2D life Phạm Anh Phương
Lê Quốc Cường 15CNTT1 Web Bán Hàng Nguyễn Đình Lầu
Mai Văn Nhật Tiến 15CNTT1 Book reviewing system Nguyễn Trần Quốc Vinh
Hoàng Thị Ngọc Hà 15CNTT1 Quản lí website bán giày Trần Quốc Chiến
Phùng Thị Ngọc Nhi 15SPT Lập trình ARDUINO và Scractch
cho học sinh với mô hình điều khiển xe
thông qua kết nối Bluetooth
bằng Smartphone và máy tính
Trần Văn Hưng

 

Danh sách sinh viên hội đồng 2 phòng A5-210:

 

Họ Lớp Tên đề tài GVHD
Trần Văn Phú 15CNTT1 Web book travel Phạm Dương Thu Hằng
Huỳnh Đức Khoản 15CNTT1 Nghiên cứu phát triển công cụ tự động sinh Web API
Dựa trên đặc tả phần mềm.
Phạm Dương Thu Hằng
Bùi Thị Hoài Thương 15CNTT1 Web học tiếng Nhật Trần Quốc Chiến
Nguyễn Thị Hồng Ly 15CNTT1 Xây dựng hệ thống bán hàng Phạm Dương Thu Hằng
Phùng Thị Mỹ Nhung 15CNTT1 Web đặt vé xem phim ở các rạp tại đà nẵng Nguyễn Trần Quốc Vinh
Bùi Văn Đủ 15CNTT1 Pizza Delivery Nguyễn Hoàng Hải
Ông Hoàng Nhật Phương 15CNTT1 Xây dựng ứng dụng nghe nhạc trên nền tảng ANDROID Nguyễn Hoàng Hải

 

 Document