Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2019

Ngày Đăng: 23/04/2019      Người Đăng: THS Trần Văn Hưng

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN PHẢI HỌC BỔ SUNG

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

Thông báo và nội dung chi tiết ngành được  gởi theo file đính kèm

 

Danh sách có 16 ngành.

Nội dung thông báo trong file đính kèm
Link đính kèm:Thông báo tuyển sinh đào thạc sĩ đợt 1/2019

Link đính kèm: danh muc nghanh 

 Document