Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Danh sách GVHD + Một số quy định v/v thực hiện khóa luận tốt nghiệp NH 2014-2015

Ngày Đăng: 05/02/2015      Người Đăng: admin

Mời thầy cô và sinh viên xem "Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2014-2015" + "Một số quy định về việc thực hiện khóa luận" tại file đính kèm. Sinh viên lưu ý: chủ động liên hệ GVHD của mình và tiến hành các bước đã nêu trong quy định.

dsgvhuongdankhoaluantotnghiep2014-2015

mốtquydinhkhoaluantotnghiep

 Document