Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc tổ chức Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 29, 30 và Khai giảng sau đại học khóa 35

Ngày Đăng: 07/03/2017      Người Đăng: admin

Mời học viên Cao học của các khóa: 29; 30; 35 xem thông tin ở file đính kèm và thực hiện.

VPK. 

filedinhkem

 Document