Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tiêu chí đánh giá sản phẩm đề tài thực tập, khóa luận

Ngày Đăng: 15/03/2015      Người Đăng: admin
Ngày 13/3/2015, Khoa đã đưa ra bản tiêu chí đánh giá cho các sản phẩm phần mềm desktop, game, web, di động. Trong lần cập nhật này Khoa đã bổ sung thêm tiêu chí đánh giá cho các báo cáo liên quan đến mảng Kiểm thử phần mềm. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện. filedinhkem
 Document