Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm thực tập và khóa luận tốt nghiệp

Ngày Đăng: 25/10/2016      Người Đăng: admin

Dưới đây là Quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm thực tập và khóa luận tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2016-2017, sinh viên click vào link sau để xem chi tiết trong tệp đính kèm!

Trân trọng!

file dinh kem

 Document