Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Kết Quả OLP/ACM 2018

Ngày Đăng: 25/10/2018      Người Đăng: Phạm Anh Phương

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN SƯ PHẠM 2018

 

 

STT

HỌ TÊN

LỚP

KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Văn Đạt

17CNTT3

Giải Nhất khối Chuyên

2

Ngô Lê Thủy Tiên

18CNTT4

Giải Nhất khối Không chuyên

3

Huỳnh Văn Minh Mẫn

17CNTT3

Giải Nhì khối Chuyên

4

Nguyễn Đình Toản

18CNTT4

Giải Nhì khối Không chuyên

5

Huỳnh Vĩnh Luân

16CNTT1

Giải Ba khối Chuyên

6

Huỳnh Văn Sang

18CNTT4

Giải Ba khối Không chuyên

7

Phan Công Tài

17CNTT2

Giải Khuyến khích khối Chuyên

8

Lưu Kim Hoàng

18CNTT4

Giải Khuyến khích khối Không chuyên

 

Kết quả vòng thi ACM/ICPC khu vực miền Trung ngày 14/10/2018:

http://www.olp.vn/tin-tuc/olympic-acm/cacvongacmicpckhuvucbac-trung-nam

 

 Document