Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Chuẩn bị cho bảo vệ luận văn thạc sĩ Hệ thống thông tin khóa 31

Ngày Đăng: 21/03/2017      Người Đăng: admin

Để chuẩn bị cho bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp cao học Hệ thống thông tin K31, học viên cần nộp về Khoa:

 

1. Một quyển luận văn và tóm tắt theo mẫu của Nhà trường.

2. Hồ sơ bảo vệ luận văn (tất cả văn bản cần được bỏ vào bì hồ sơ, ghi rõ thông tin cá nhân ngoài bì hồ sơ).

 

Mọi biểu mẫu, học viên có thể xem tại: http://daotao.ued.udn.vn/?p=3728.

 Document