Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ K32,33 ngày bảo vệ 15/11/2018

Ngày Đăng: 21/08/2018      Người Đăng: admin

Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ gồm (theo mẫu):

 

1. Bản đăng ký bảo vệ

2. Lý lịch khoa học

3. Nhận xét của người hướng dẫn khoa học

4. Minh chứng hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ

5. 05 bộ luận văn thạc sĩ (Gồm bản chính, tóm tắt, CD chứa nội dung và chương trình)

Xem mẫu chi tiết tại: http://daotao.ued.udn.vn/ho-so-bao-ve-luan-van-thac-si-cua-hoc-vien/

 Document