Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Lịch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ Hệ thống thông tin K32,33

Ngày Đăng: 21/08/2018      Người Đăng: admin

- Nộp luận văn trước ngày 01/10/2018

- Bảo vệ ngày 15/11/2018

Hồ sơ nộp: http://daotao.ued.udn.vn/ho-so-bao-ve-luan-van-thac-si-cua-hoc-vien/

 Document