Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO: HÔI NGHỊ TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC 12-13/11/2016

Ngày Đăng: 05/11/2016      Người Đăng: admin

THÔNG BÁO: HÔI NGHỊ TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC 12-13/11/2016

Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học sẽ được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 12-13/11/2016.

- Thời gian đăng ký tham dự: Trước 31/8/2016

- Gởi tóm tắt báo cáo: Trước 15/9/2016

Chi tiết xin xem file đính kèm.

filedinhkem

 Document