Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Công cụ hỗ trợ tạo kỷ yếu

Ngày Đăng: 08/05/2015      Người Đăng: admin

Công cụ hỗ trợ tạo kỷ yếu

Công cụ tạo kỷ yếu giúp người dùng tạo ra file kỷ yếu tổng hợp từ các file word nhanh chóng.

+ Giao diện tiếng việt rất dễ sử dụng.

+ Cách sử dụng

-      Chọn thư mục chứa các file .doc hoặc .docx.

-      Điền style cần trích xuất, style tác giả.

-      Chọn button trích xuất

-      Chọn xem file

-      Biên tập lại file đã trích xuất.

+ Công cụ đang được phát triển thêm để cho ra file tổng hợp hoàn thiện nhất.

Ứng dụng được viết trên Visual Studio 2013. ( Mở mã nguồn bằng Visual Studio 2013 hoặc chạy trực tiếp ứng dụng từ thư mục bin).

Link: http://www.fshare.vn/file/JK1353SHR52L

Tác giả: Từ Khắc Nghĩa (sinh viên khoa Tin học -  khacnghia1890@gmail.com). Hướng dẫn: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh (http://scv.ued.udn.vn/~ntquocvinh

 Document