Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc tuyển sinh chương trình thứ hai trình độ đại học - hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ngày Đăng: 10/05/2017      Người Đăng: admin

Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin.

file dinh kem

 Document