Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Quy định: Về việc thu học phí hệ đào tạo chính quy

Ngày Đăng: 08/06/2017      Người Đăng: admin

Mời toàn thể sinh viên xem thông tin để thực hiện.

VPK. 

file dinh kem

 Document