Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh Cao học khóa 36 đợt tháng 9/2017- Chuyên ngành Hệ thống thông tin

Ngày Đăng: 14/08/2017      Người Đăng: admin

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 36 (ĐỢT THÁNG 9/2017)

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

1. Mục tiêu và thời gian đào tạo

            a. Mục tiêu đào tạo

            Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

            Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

            bHình thức đào tạo:

            Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm chính qui tập trung (tập trung học liên tục) và chính qui không tập trung (tập trung từng đợt) trong thời gian 02 năm học.

            Thời gian đào tạo: 2 năm học

2. Các mốc thời gian

+ Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017.

+ Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 29/9/2017.

+ Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 11 và 12/11/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh thi vào ngày 13/11/2017.

+ Nhập học: Dự kiến tháng 12/2017.

 

Những thông tin khác về điều kiện văn bằng, các học phần bổ sung kiến thức, điều kiện thâm niên công tác, các môn thi tuyển, điều kiện miễn thi ngoại ngữ, thời hạn phát hành hồ sơ, nộp lệ phí thi, kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi, thời gian thi tuyển và nhập học, địa chỉ liên hệ, phát hành, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký học bổ sung kiến thức, học ôn thi vui lòng xem thêm tại file đính kèm hoặc trang thông tin tuyển sinh chính thức của tại đường link bên dưới:

http://tuyensinh.ued.udn.vn/chi-tiet/thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2017-khoa-36-1259.html?categoryId=3

                                                                           Trợ lý khoa học

                                                                      Nguyễn Đỗ Công Pháp

 

 Document