Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36

Ngày Đăng: 23/08/2017      Người Đăng: admin

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại các cơ sở thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Mời xem chi tiết ở file đính kèm. 

file dinh kem

 Document