Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Danh sách các nhà tài trợ Hội thảo Fair 2017

Ngày Đăng: 14/09/2017      Người Đăng: admin

Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ của Hội thảo Fair 2017 tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Thay mặt cho Ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 Document