Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo v/v thành lập các nhóm Học tập-Nghiên cứu

Ngày Đăng: 21/11/2018      Người Đăng: admin

Thông báo v/v thành lập các nhóm Học tập-Nghiên cứu

Để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học, khoa Tin học đã xây dựng và ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của các nhóm HỌC TẬP - NGHIÊN CỨU (SRT). Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các nhóm sinh viên đăng ký thành lập nhóm và thực hiện đề tài trong năm học mới có thể được cấp kinh phí đến 5 triệu đồng. 

Nội dung Quy định và các mẫu văn bản liên quan được đính kèm bên dưới. 

Mọi thông tin thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ thầy Phạm Anh Phương:  paphuong@yahoo.com để được hỗ trợ!

File đính kèm:

Mau de xuat DT NCKH SRT.doc

Quy dinh thanh lap nhom Hoc tap - Nghien cuu SRT - khoa Tin hoc.pdf

 Document