Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc Triển khai một số nội dung về công tác đào tạo cho sinh viên bậc đại học khóa TS 2014

Ngày Đăng: 19/03/2018      Người Đăng: admin

Mời tất cả sinh viên lớp 14SPT và 14CNTT cập nhật thông tin.

VPK. 

file dinh kem

 Document