Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 2018-2019

Ngày Đăng: 21/11/2018      Người Đăng: admin

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 2018-2019

- SV đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3sv/đề tài)
- SV đăng ký theo mẫu đính kèm
- SV tham gia Hội nghị NCKH SV sẽ được nhà trường cấp kinh phí: 
+ Cấp Khoa: 500,000đ/đề tài
+ Lên cấp Trường: thêm 200,000 đồng/đề tài

- Cơ cấu giải thưởng:
1. Cấp Khoa: Bằng khen và
- Giải Nhất: 300,000đ
- Giải Nhì: 200,000đ
- Giải Ba: 100,000đ
2. Lên Cấp Trường: Bằng khen và
- Giải Nhất: 700,000đ
- Giải Nhì: 500,000đ
- Giải Ba: 300,000đ

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ12/10/2018 (theo mẫu đính kèm)


Gởi về cho thầy Phương theo email: paphuong@yahoo.com

maudangky.xls

 Document