Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Quyết định: Về việc khen các sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLympic Tin học sinh viên Trường Đại học Sư phạm năm 2018

Ngày Đăng: 12/10/2018      Người Đăng: admin

 - Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin.

 - Những sinh viên liên quan để thực hiện. 

file quyet dinh

 Document