Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Tuần doanh nghiệp 2018

Ngày Đăng: 21/11/2018      Người Đăng: admin

Tuần doanh nghiệp 2018

(Từ 26/11/2018 đến 01/12/2018)


- Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên khóa 15 và 16

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A6

- Lịch làm việc của các doanh nghiệp:

 

Thứ 2  

(26/11)

Thứ 3 
(27/11)

Thứ 4 (28/11)

Thứ 5 (29/11)

Thứ 6 
(30/11)

Thứ 7 (01/12)

SÁNG

7h30

FPT

7h30

GameLoft

7h30

Framgia

8h30

mgm

8h30

AxonActive

7h30

Code Engine Studio

CHIỀU

13h30

FPT

13h30

Logigear

13h00

Enclave

13h30

Toàn cầu xanh

13h30

Caters De Viet Nam

 13h30

ParacellSoft 

 

 Document