Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo; Về việc tuyển dụng giảng viên giảng dạy

Ngày Đăng: 24/12/2018      Người Đăng: admin

Được sự cho phép của Nhà trường, khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học với các thông tin cụ thể như sau.

+ Số lượng: 5 người.

+ Yêu cầu:

 - Thạc sĩ dưới 38 tuổi hoặc TS dưới 45 tuổi

- Đảm bảo các tiêu chí tối thiểu theo quy định của ĐHĐN/Trường ĐHSP

+ Những yếu tố sẽ được xem xét để ưu tiên:

- Trẻ tuổi

- Tốt nghiệp hoặc được đào tạo ở nước ngoài

- Có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc

- Có kinh nghiệm làm việc chuyên môn CNTT thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trong nền công nghiệp CNTT và truyền thông

- Có kinh nghiệm giảng dạy trong ngành CNTT ở bậc đại học và sau đại học

+ Thời hạn:

- Nhận hồ sơ thường xuyên cho đến khi có thông báo dừng

+ Lưu ý:

- Bắt buộc cam kết đi làm NCS sau 2 năm và có bằng TS sau 6 năm, khuyến khích cam kết 5 năm (nếu chưa có bằng TS)

- Trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển dụng Nhà trường quyết định.

Rất mong nhận được sự quan tâm và nộp hồ sơ từ Quý vị.

Trân trọng.

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm - 459 Tôn Đức Thắng

Số điện thoại liên lạc: 0905496493

 Document