Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc thực hiện chế độ Chính sách đối với sinh viên chính quy năm 2019

Ngày Đăng: 15/02/2019      Người Đăng: admin

 - Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin.

 - Những sinh viên liên quan để thực hiện

  VPK.

file dinh kem

 

 

 Document