Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Kế hoạch học chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng khóa tuyển sinh 2018,Năm học 2018 - 2019

Ngày Đăng: 21/02/2019      Người Đăng: admin

Mời tất cả sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 nắm thông tin để thực hiện.

VPK.

filedinhkem

 Document