Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi ngày 31/03/2019

Ngày Đăng: 21/02/2019      Người Đăng: admin

Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin và thực hiện.

VPK.

file dinh kem

 Document