Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2019

Ngày Đăng: 20/03/2019      Người Đăng: admin

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (cơ quan đại diện tại Việt Nam là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2019 như sau:

Số lượng học bổng

Chính phủ Liên bang Nga cấp 965 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập trong đó bao gồm các chỉ tiêu dành cho các bộ ngành và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Thời gian đào tạo

Chương trình cử nhân: 04 năm học (chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga);

Chương trình kỹ sư/chuyên gia: 05 năm học (chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga);

Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga);

Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga);

Chương trình thực tập chuyên ngành: từ 03 đến 12 tháng (đối tượng ưu tiên là giảng viên/giáo viên tiếng Nga của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và THPT);

Chương trình thực tập tiếng Nga: 10 tháng.

Chế độ học bổng:

Chính phủ Liên bang Nga miễn phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của Chính phủ Liên bang Nga.

Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.

Thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy).

- Tất cả các ứng viên, kể cả những ứng viên sẽ tốt nghiệp sau tháng 02/2019 đều phải đăng ký trên trang russia.study trước ngày 03/5/2019 để có mã số ứng viên, trước khi đăng ký trên trang http://tuyensinh.vied.vn/.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

tuyensinh.vied.vn

trang ĐĂng kÝ trỰc tuyẾn cho Ứng viÊn viỆt nam dỰ tuyỂn Đi hỌc Ở nƯỚc ngoÀi bẰng hỌc bỔng ngÂn sÁch nhÀ nƯỚc, hỌc bỔng hiỆp ĐỊnh vÀ cÁc hỌc bỔng khÁc do bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo quẢn lÝ

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tuyến tại http://tuyensinh.vied.vn/ và hồ sơ giấy:

 Document