Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Về việc Thông báo buổi giới thiệu và phỏng vấn học bổng các chương trình sau đại học và thực tập hè của trường đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan)

Ngày Đăng: 26/10/2017      Người Đăng: admin

Mời toàn thể sinh viên nắm thông tin và thực hiện.

VPK. 

CV

thongtin

 Document