Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Chương trình quốc tế 2+2 ngành CNTT giữa trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN với trường UIS

Ngày Đăng: 07/09/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Ngày 30/1 năm 2019,  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Đại học công hàng đầu của Mỹ University of Illinois đã chính thức ký kết liên kết  trong chương trình đào tạo 2+2 ngành CNTT. Sinh viên Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm sẽ học 2 năm đầu ở Khoa Tin học, sau đó qua Mỹ học tiếp 2 năm. Đại học University of Illinois công nhận kết quả đào tạo 2 năm đầu tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Những sinh viên tham gia chương trình liên kết này sẽ được cả 2 Trường cấp bằng Cử nhân.

Đó là một tin vui trong những ngày đầu năm mới 2019 và cũng là một cơ hội rất tốt dành cho những sinh viên muốn sang nước ngoài du học, và đặc biệt hơn là được học tại Mỹ, một trong những nơi được đánh giá là có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

 Document