Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hội thảo khoa học quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE) 2019

Ngày Đăng: 05/09/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống” – KSE 2019

1. Thông tin chung:

Tên hội thảo: Hội nghị khoa học quốc tế “Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống” (International Conference on Knowledge and Systems Engineering – KSE 2019).

Đơn vị chủ trì tổ chức: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị phối phợp tổ chức: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị tài trợ chính: Quỹ phát triển khoa học và công nghê Quốc gia (NAFOSTED), Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, IEEE Vietnam Section.

Thời gian: Ngày 24-26/10/2019

2. Thành phần tham dự:

a. Số lượng khách mời: trên 40 khách mời, đến từ tổ chức chính quyền của thành phố Đà Nẵng, các đơn vị liên quan đến đào tạo công nghệ thông tin ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ quan báo đài.

b. Số lượng diễn giả: 06 diễn giả, trong đó có 01 giáo sư đến từ Anh quốc, 02 giáo sư đến từ Nhật Bản, 01 giáo sư đến từ Singapore, 01 giáo sư đến từ Hàn Quốc và 01 giáo sư đến từ Thái Lan.

c. Số lượng tác giả trong nước: 224 tác giả.

d. Số lượng tác giả quốc tế: 105 tác giả, đến từ 24 quốc gia trên thế giới.

3. Sô lượng bài báo:

a. Số lượng bài báo gửi đến Hội thảo: 139 bài

b. Số lượng bài báo được chấp nhận: 81 bài

c. Số lượng bài báo in kỷ yếu: 77 bài (47 long papers và 30 short papers).

d. Tất cả 77 bài trình bày tại hội thảo được gắn mã quốc tế DOI, chỉ mục hoá trong hệ thống Scopus, IEEE, DBLP…

4. Kỷ yếu hội thảo:

Tên Kỷ yếu: PROCEEDINGS OF  2019 THE 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING – KSE 2019

Nhà xuất bản bản in: Nhà xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2019

ISBN: 978-604-84-4496-9

Nhà xuất bản điện tử: IEEE

Tất cả 77 bài báo được chỉ mục hoá trong hệ thống của Scopus, IEEE và DBLP.

5. Diễn biến kỷ yếu:

Hội thảo được chia thành 10 phiên chuyên môn, phiên khai mạc và bế mạc. Cụ thể:

Phiên khai mạc: Báo cáo của đơn vị đăng cai, Ban Tổ chức, Ban Chương trình

Phiên 1: Keynote 1 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Anh quốc

Phiên 2: Keynote 2 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Nhật Bản

Phiên 3:                  3A: Knowledge Emgineering and IoT

                     3B: Deep Learning and Applications for Intelligent Systems

                     3C: Intelligent Software and Knowledge Representation

                     3D: Asian Natural Language Processing

Phiên 4: Keynote 3 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Singapore

Phiên 5:                  5A: Operation Research

                     5B: System Engineering

                     5C: Soft Computing and Knowledge Engineering

                     5D: Cyber Security Threats and Countermeasures (CSTS)

Phiên 6: Keynote 4 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Thái Lan

Phiên 7: Keynote 5 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Hàn Quốc

Phiên 8:                  8A: Cyber Security

                     8B: Asian Natural Language Processing

                     8C: Intelligent Systems

                     8D: Advanced Bioinformatics and Knowledge Systems

Phiên 9:                  9A: Intelligent Software and Knowledge Representaion

                     9B: Deep Learning and Intelligent Systems

                     9C: Advanced Analysis Models for Complex Systems

                     9D: Knowledge Understanding by AI

Phiên 10: Keynote 6 – Mời diễn giả là Giáo sư đến từ Nhật Bản

Phiên bế mạc: Báo cáo tổng kết của Ban Chương trình và trai giải bài báo tốt nhất và bài báo của sinh viên tốt nhất.

6. Kết quả:

  • Hội thảo đã tổ chức thành công, gắn kết được nhiều học giả trong và ngoài nước trong nghiên cứu và phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Những điểm sáng đã thực hiện được trong hội thảo KSE 2019: Mời được 6 nhà khoa học hàng đầu thế giới thực hiện báo cáo mời; Tổ chức được 10 special session và 2 track chính, đa số do nhà khoa học nước ngoài chủ trì; Số lượng bài lớn hơn mọi năm và nhìn chung chất lượng bài cao; Lần đầu tiên dùng hệ thống chống đạo văn (iThenticate) để kiểm tra và áp dụng mức độ trùng lắp tối đa 20%; Lần đầu tiên có số tác giả quốc tế cao, tác giả từ đến từ 25 quốc gia, số bài chỉ có tác giả quốc tế hoặc có tác giả quốc tế tham gia lên đến khoảng 50%; Tất cả 77 bài trình bày tại hội thảo được chỉ mục hoá trong hệ thống Scopus.
 Document