Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hội thảo khoa học quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE) 2019

Ngày Đăng: 05/09/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

http://kse2019.ued.udn.vn/sites/default/files/banner%20web.png

 

October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam 

Nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa các nhà khoa học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE)” năm 2019.

Mời mọi người xem thông tin Chương trình Hội thảo khoa học “Kỹ nghệ tri thức và hệ thống (KSE)” năm 2019 tại link:

http://kse2019.ued.udn.vn/welcome

 Document