Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo số 2 - Hội thảo lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

Ngày Đăng: 05/01/2014      Người Đăng: admin

Hệ thống thông tin là một trong những lĩnh vực đang có được sự phát triển mạnh mẽ. Các nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng trong lĩnh vực này đã và đang được các nhà khoa học, các doanh nghiệp chú ý, đặc biệt nhất là trong các ngành giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, quản lý hành chính… Nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng về hệ thống thông tin nói riêng và công nghệ thông tin nói chung, cũng như tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, các doanh nghiệp về những kết quả nghiên cứu mới nhất, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học về Hệ thống thông tin.

Các chủ đề (không hạn chế) của hội thảo:

·         Hệ thống thông tin trong giáo dục

·         Hệ thống thông tin quản lý

·         Tin học ứng dụng trong kỹ thuật

·         Hệ thống thông minh và hệ thống hỗ trợ quyết định

·         Tính toán lưới, tính toán đám mây và xử lý phân tán

·         Mô hình hóa, mô phỏng

·         Xử lý ngôn ngữ

·         Nhận dạng và xử lý ảnh

·         Mạng và truyền thông

·         Công nghệ phần mềm

·         Đảm bảo toán học cho máy tính

Các thời hạn:

-  Gửi báo cáo toàn văn: 15/3/2014  23/3/2014

-  Thông báo chấp nhận: 6/4/2014

-  Hội thảo:  25/4/2014

Thể lệ gửi bài:

- Việc gửi báo cáo, phản biện và trao đổi với tác giả sẽ được thực hiện thông qua website của hội thảo, http://conf.ued.udn.vn/.

- Có thể xem thể lệ viết bài, tải mẫu định dạng báo cáo từ website hội thảo hoặc từ http://tapchikhcn.udn.vn.

- Các báo cáo chất lượng cao sẽ được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

tb

 Document