Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo thi Đồ án chuyên ngành K17

Ngày Đăng: 15/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo thi Đồ án chuyên ngành

Hình thức thi: Vấn đáp online (SV liên hệ GV chấm của mình để biết chi tiết hình thức, lịch thi).

Danh sách sinh viên và giảng viên chấm thi:

https://drive.google.com/file/d/1qX2iK7ca5xyQCBAn6QEhHfMVe62hwOlz/view?usp=sharing

 Document